Pekarnica - Vukovarska ulica 72 (pokraj FINA-e)
Telefon pekarnice: 098/983-4721

Radno vrijeme

Radni dan

Subota

Nedjelja

07-17

ne radi

ne radi