Pekarnica - Borongaj, Krešićeva 32 (okretište tramvaja)
Telefon pekarnice: 01/233-1497, 098/399-137

Radno vrijeme

Radni dan

Subota

Nedjelja

06-21

06-21

07-21